Privacy Policy

Stilla Maris massagesalon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens en gevestigd:

Marloes Hermans is de eigenaar van Stilla Maris massagesalon en is te bereiken via info@stillamarismassage.nl. Noordstraat 22, 4421 JV te Kapelle – Biezelinge.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stilla Maris massagesalon verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stilla Maris massagesalon bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Na 1 jaar zullen we alleen nog die informatie bewaren die nodig is om te kunnen blijven voldoen, aan de voor Stilla Maris massagesalon van toepassing zijnde wetgeving. De informatie wordt zodra toegestaan alsnog verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stilla Maris massagesalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En dan altijd na jouw toestemming. Wij zullen jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming openbaar maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stilla Maris massagesalon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stillamarismassage.nl